Trang chủ» Tin tức» AN GIANG PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG

Được coi là điểm sáng trong công tác thực hiện và phổ biến sử dụng các loại vật liệu xây không nung (VLXKN) tại phía Nam, do đó, An Giang đã đón nhiều đoàn tới tham quan, học tập kinh nghiệm. Đặc biệt, đến nay đã có gần 1.200 lò gạch thủ công ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ (kế hoạch đề ra là 168 lò). Hiện trên địa bàn tỉnh còn 347 lò (trong đó, 04 lò kiểu Thái; 02 lò đứng liên tục; 04 lò trấu cải tiến và 154 lò Hoffman). Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về sản xuất, phổ biến và sử dụng VLXKN, đến nay, toàn tỉnh đã có 6 cơ sở và DN đầu tư sản xuất gạch không nung với công suất thiết kế 53,44 triệu viên/năm, sản lượng sản xuất là 35,44 triệu viên/năm. Theo đó, các chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện việc sử dụng VLXKN, cụ thể đã có 209 dự án đầu tư xây dựng (bao gồm dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước sử dụng VLXKN, với khối lượng khoảng 3,49 triệu viên, trong đó, TP Long Xuyên và TP Châu Đốc sử dụng 100% VLXKN, các huyện, thị xã còn lại sử dụng 50%.

Cũng trong năm 2015, An Giang đã triển khai xây dựng 02 dự án nhà ở xã hội KDC Tây Đại học và KDC Bắc Hà Hoàng Hổ trên địa bàn TP Long Xuyên, với tổng quy mô hơn 14.500m² tương ứng 943 căn hộ. Bên cạnh đó, các chương trình nhà ở khác cũng đã hoàn thành như Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2013 - 2015 đã hỗ trợ 2.020 căn nhà; Chương trình xây dựng cụm - tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ giai đoạn II (2008 - 2014): Tổng số cụm - tuyến dân cư là 42 dự án, diện tích sử dụng 196,62ha, bố trí được 11.262 nền nhà, trong đó, đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xét duyệt được 11.195/11.262 nền và hiện đã có 10.064 hộ vào ở. Kế hoạch năm 2016 sẽ bố trí đủ các hộ vùng ngập lũ và sạt lở vào các cụm - tuyến dân cư.

Phát huy thành tích, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, CBCNV Sở Xây dựng An Giang đã đưa ra kế hoạch cụ thể cho mỗi lĩnh vực nhằm đạt được kết quả cao nhất. Đáp ứng yêu cầu đô thị hóa, Sở Xây dựng An Giang đã đưa ra kế hoạch giải quyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật… Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn để thực hiện 02 dự án nâng cấp và phát triển đô thị TP Long Xuyên và TP Châu Đốc; tổ chức đề án công nhận 3 thị trấn là đô thị loại IV, V; tăng cường quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch trong các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch...

Để ổn định chỗ ở cho cán bộ viên chức của địa phương, Sở Xây dựng An Giang đã có kế hoạch đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án nhà ở xã hội Tây Đại học và Bắc Hà Hoàng Hổ. Tiếp tục triển khai các Chương trình mục tiêu, đề án về nhà ở; xây dựng cụm - tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II (đôn đốc tiến độ) và giai đoạn II kéo dài (khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.

 

 

Báo Điện tử Xây dựng

Tin liên quan :
Copyright © 2015 Vuong Hai. All Rights Reserved