1. Môi trường làm việc:

Với phương châm “con người là yếu tố cốt lõi của sự thành công”, VHDC đang hướng đến một môi trường làm việc hiện đại & chuyên ngiệp, nơi thật sự tôn vinh những tài năng và giá trị con người.
 • Giao tiếp cởi mở & tôn trọng;
 • Công việc thách thức & sáng tạo;
 • Thu nhập cạnh tranh & công bằng;
 • Cơ hội học tập/ thăng tiến rõ ràng & không giới hạn;
 • Thành tích được đánh giá khách quan & khoa học;
 • Công việc ổn định & được chăm sóc chu đáo.

2 . Văn hoá công ty:

VHDC mong muốn trở thành:
 • Doanh nghiệp phát triển bền vững;
 • Đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
 • Nơi lý tưởng để CBCNV gắn bó và phát triển sự nghiệp.

3. Chính sách tiền lương & thưởng:

          Nhằm khuyến khích nhân viên học hỏi, năng động và sáng tạo trong công việc. VHDC thực hiện chính sách phân phối thu nhập như sau:
 • Lương theo vị trí công việc: mỗi vị trí công việc có mức lương nhất định phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực của từng người;
 • Lương theo năng lực: nghĩa là CBCNV làm công việc như nhau nhưng cónăng lực khác nhau thì có mức lương khác nhau;
 • Thưởng theo hiệu quả công việc: thưởng theo kết quả công việc, từng dự án,công trình cụ thể.

4. Chính sách phúc lợi:

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được VHDC quan tâm hàng đầu. VHDC đảm bảo các chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao hơn yêu cầu của pháp luật lao động:
 • Hợp đồng lao động & các chế độ BHXH; YT, TN,… khi hết hạn thử việc nếu người lao động đảm nhận được công việc sẽ được ký HĐLĐ chính thức;
 • Nghỉ các ngày lễ, tết theo qui định của Nhà nước;
 • Trợ cấp thôi việc, ngừng việc: theo qui định pháp luật lao động hiện hành;
 • Nghỉ mát: được thực hiện hàng năm;
 • Bảo hộ lao động: được trang cấp theo công việc;


Phát triển nguồn nhân lực:


Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ lãnh đạo trong VHDC được coi là một yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển Công ty.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của VHDC nhằm hướng tới mục tiêu trang bị cho CBCNV những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để phục vụ khách hàng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hơn thế đào tạo không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao nhất đối với các nhiệm vụ hiện tại mà còn chuẩn bị nguồn lực cho các yêu cầu trong tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng này lãnh đạo VHDC rất coi trọng đến vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cho Công ty và coi đây là một nhân tố quyết định thúc đẩy đổi mới bộ máy và phát triển VHDC

Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công việc và năng lực làm việc của từng CBCNV, Phòng HCNS sẽ lập kế hoạch đào tạo trên cơ sở chiến lược đào tạo của Công ty. 

VHDC xây dựng hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần thiết cho sự phát triển của Công ty:
Copyright © 2015 Vuong Hai. All Rights Reserved