Tầm nhìn VHDCTầm nhìn và sứ mệnh


Tầm nhìn đến năm 2020, Vương Hải Distribution trở thành một trong những doanh nghiệp phân phối Vật Liệu Xây Dựng – Nội Thất và các sản phẩm có thế mạnh khác hàng đầu tại Việt Nam.

Đến năm 2020, Vương Hải Dsitribution sẽ góp phần vào việc cung cấp những giải pháp Vật Liệu Xây Dựng – Nội thất mới, thân thiện với môi trường trên toàn bộ thị trường Việt Nam. Thông qua các hoạt động nghiên cứu & phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội…Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm & dịch vụ tốt nhất, mang lại giá trị gia tăng cao không chỉ cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và cho cả cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống cho toàn xã hội.

Ở Vương Hải, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đầy tính cạnh tranh và cống hiến. Đến năm 2020, chúng tôi phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao, và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và nguyên lý kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra.


Sứ mệnh Vương HảiTrách nhiệm xã hội

1. Về môi trường : VHDC hiểu rằng, môi trường cần được bảo vệ một cách chặt chẽ trước những thay đổi của thời tiết, khai thác tài nguyen cạn kiệt, sử dụng công nghệ sản xuất ô nhiễm. Chính vì vậy, VHDC trọng tâm sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu các sản phẩm than thiện với môi trường.

2. Hỗ trợ các hoạt động công ích xã hội : VHDC thường xuyên  có các hoạt động công ích xã hội như : tài trợ chiến dịch mùa hè xanh, các hoạt động từ thiện…Mục tiêu của các hoạt động này là hỗ trợ cho các em nhỏ có những con đường đến trường sạch đẹp, những cây cầu bắc qua những dòng sông nguy hiểm. Bên cạnh đó, VHDC cũng gây quỹ từ thiện dựa trên những sản phẩm mình bán ra để hỗ trợ cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

 
Copyright © 2015 Vuong Hai. All Rights Reserved