Trang chủ» Tin tức» CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ THUẬT XÂY TÔ TƯỜNG GẠCH V-BLOCK TẠI EHOME3 TÂY HCM
Chương trình Tập huấn kỹ thuật Xây tô gạch AAC tại công trướng Ehome 3 về công tác huấn luyện cho công nhân Nam Khang công việc xây, tô tường gạch bê tông ( nhẹ, nặng )
1. Thời gian thực hiện buổi huấn luyện ngày 04,05/03/2016.
2. Địa điểm : Block A10 , công trường Ehome 3.
3. Số công nhân tham gia : từ 20 đến tối đa 30 người .
4. Đơn vị tham gia:
+ Đơn vị Vương Hải tham gia thi công tường mẫu và huấn luyện trực tiếp cho công nhân.
+ Đơn vị Nam Khang, T&N


Tin liên quan :
Copyright © 2015 Vuong Hai. All Rights Reserved